Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0932/2010 Zmluva o poskytovaní nepretržitej strážnej služby vo vybratých objektoch MŠVV a Š SR 650 704 0 03.01.2011 31.12.2013
0929/2010 Kúpna zmluva - nákup učebníc 189 310 0 13.12.2010 31.12.2010
1256/2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Servisná zmluva poskytovaná pri prevádzke Informačného systému CIP 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.08.2007 01.04.2015
1485/2007 DOXX - stravné lístky spol. s r.o., Žilina, Murgašova 3 Rámcová zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancoz MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.10.2007
1347/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Datacentrum MŠ SR 940 184 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.12.2008 03.12.2011
0661/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Zmluva o dielo- ročné a polročné kontroly na stabilnom hasiacom zariadení 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.06.2008
0753/2008 DOXX - stravné lístky spol. s r.o., Žilina, Murgašova 3 Zmluva o zabezpečení stravovacích služieb formou stravných lístkov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 09.07.2008 31.03.2012
1078/2008 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Zmluva o dielo 1. etapa budovania Dátového centra rezortu školstva 8 061 154 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 24.09.2008
1381/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy implementovný na Akadémii umení v Banskej Bystrici 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.12.2008 06.12.2015
1382/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.12.2008 06.12.2015
1383/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole muzických umení v Bratislave 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.12.2008 06.12.2015
0065/2009 MAURIT s.r.o., Dubnica nad Váhom, Partizánska 1281/13 Zmluva o dielo - zhotovenie softvéru, vývoj, testovanie a imlementácia systému Mobility - online 69 126 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 17.02.2009 31.12.2013
0234/2009 Robert Takács, Šamorín, Poľná 12 Zabezpečenie dodávky a výdaja stravy pre zamestnancov MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.05.2009 31.03.2013
0709/2009 Kanex Slovakia,s.r.o., Bratislava, Stará Vajnorská 16, 3/A Rámcová dohoda na dodávku tonerových a atramentových náplní do tlačiarní, faxových prístrojov a kopírovacích strojov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.08.2009 04.08.2013
0917/2009 LUKO-SK, s.r.o., Kuchyňa, Kuchyňa 469 Zmluva o dielo na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na elektrických výťahoch 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.07.2009
0989/2009 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisné služby pre Dátové centrum školstva - 2 etapa 95 276 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.08.2009 27.08.2012
1135/2009 Aitec spol. s r.o., Bratislava, Slovinská 12 Kúpna zmluva - nákup učebníc 832 429 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.10.2009 31.12.2011
1136/2009 VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, Harmanec 13 Kúpna zmluva - nákup učebníc 661 673 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.10.2009 31.12.2010
1137/2009 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/c,Plynárenská Rámcová dohoda na zabezpečenie dodávok, inštalácie a potrebného servisného zabezpečenia výpočtovej techniky 9 641 582 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 29.10.2009 29.10.2013
1147/2009 Terra Tóthová Alžbeta, Bratislava, Janáčkova 2 Kúpna zmluva - nákup učebníc 202 384 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2009 31.12.2010