Zmluva č. 1078/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1078/2008
Dodávateľ:Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo 1. etapa budovania Dátového centra rezortu školstva
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 061 154,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 061 154,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy