Zmluva č. 1136/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1136/2009
Dodávateľ:VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, Harmanec 13
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - nákup učebníc
Zmluvne dohodnutá čiastka:661 673,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:661 673,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy