Zmluva č. 1381/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1381/2008
Dodávateľ:Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servisná zmluva pre Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy implementovný na Akadémii umení v Banskej Bystrici
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy