Zmluva č. 0234/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0234/2009
Dodávateľ:Robert Takács, Šamorín, Poľná 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie dodávky a výdaja stravy pre zamestnancov MŠ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy