Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2/2010 Black & White Legal, s.r.o., Františkánska 7, 917 01 Trnava Zmluva o poskytovaní právnych služieb 11 900 5 950 ÚJD SR 22.02.2010 31.10.2010
07/2007 Citadela, s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava Spracovať, vyrobiť a dodať pre objednávatela výročnú správu o činnosti ÚJD SR za rok 2006 9 445 0 ÚJD SR 05.04.2007 31.05.2007
23/2008 DECOM a.s., Sibiírska 1, 917 01 Trnava Vykonať nezávislé bezpečnostné vyhotovenie variantov pre pokračujúce činnosti v DS JE A-1 v rámci 2. etapy vyraďovania 16 597 0 ÚJD SR 03.06.2008 31.10.2008
26/2006 Deconta, a.s. Sibírska 1 917 01 Trnava Vykonať posúdenie spôsobov preskladnenia kalov z dlhodobého skladu JE A1 2 490 0 ÚJD SR 27.09.2006 30.09.2006
25/2006 Deconta, a.s. Sibírska 1 917 01 Trnava Vykonať nezávislé posúdenie technického dokumentu "Správa o stratégii nakladania s historickými odpadmi a z odpadmi z vyraďovania JE V1-D8" 3 319 0 ÚJD SR 27.09.2006 30.09.2006
45/2008 DIMANO, a.s. saratovská 26, 841 02 bratislava Prípravný kurz a testovanie ECDL v moduloch uvedených v odseku 3 pre 13 zamestnancov úradu v Bratislave. 5 272 0 ÚJD SR 08.10.2008 31.12.2008
15/2009 DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Dodať výpočtovú a kancelársku techniku 73 551 0 ÚJD SR 11.05.2009 31.12.2009
8/2010 DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Dodávať výpočtovú a kancelársku tehcniku 34 196 24 977 ÚJD SR 04.06.2010
4/2008 DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Dodávka Wi-Fi vrátane sieťových a bezpečnostných prvkov 18 242 0 ÚJD SR 31.03.2008 31.12.2008
12/2008 DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Dodávať výpočtovú a kancelársku techniku 63 335 0 ÚJD SR 18.04.2008 31.12.2008
2/2008 DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Dodávka počítačových serverov 37 906 0 ÚJD SR 08.02.2008 09.03.2008
13/2010 Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. Omega Info vyšehradská 33 851 06 Bratislava 5 Vyhľadávať, získavať a analyzovať výstupy vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sú sledované Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (ďalej len MAAE) v rámci INIS a zabezpečovať pre objednávateľa časť povinností, ktoré preňho vyplývajú z členstva Slovensk 10 000 10 000 ÚJD SR 13.07.2010 17.12.2010
11/2007 Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. Omega Info vyšehradská 33 851 06 Bratislava 5 Vyhľadávať, získavať a analyzovať výstupy vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sú sledované MAAE v rámci INIS a zabezpečovať pre objednávateľa časť povinností, ktoré preňho vyplývajú z členstva SR v systéme INIS 9 294 0 ÚJD SR 17.04.2007 15.11.2007
15/2008 Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. Omega Info vyšehradská 33 851 06 Bratislava 5 Vyhľadávať, získavať a analyzovať výstupy vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sú sledované Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (ďalej len MAAE) v rámci INIS a zabezpečovať pre objednávateľa časť povinností, ktoré preňho vyplývajú z členstva Slovensk 9 616 0 ÚJD SR 22.04.2008 15.11.2008
12/2009 Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. Omega Info vyšehradská 33 851 06 Bratislava 5 Vyhľadávať, získavať a analyzovať výstupy vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sú sledované MAAE v rámci INIS a zabezpečovať pre objednávateľa časť povinností, ktoré preňho vyplývajú z členstva SR v systéme INIS 10 470 0 ÚJD SR 08.04.2009 15.11.2009
27/2010 DoXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Zmluva na dodávku stravných lístkov 0 0 ÚJD SR 23.12.2010
28/2007 eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava Poskytovanie služieb a produktov potrebných na prevádzku a údržbu ACSIS objednávateľa v zmysle právneho predpisu (§269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zakonník v znení neskorších predpisov). 207 462 0 ÚJD SR 17.12.2007 31.12.2007
9/2008 eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava Spracovanie nového dizajnu webovej stránky ÚJD SR na základe analýzy jej súčastného dizajnu a obsahu, a to najmä z hľadiska umožnenia prístupu čo najširšej verejnosti 10 655 0 ÚJD SR 09.04.2008 30.06.2008
43/2009 eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava Poskytovanie služieb a produktov potrebných na prevádzku a údržbu ACSIS objednávateľa v zmysle právneho predpisu 157 080 46 163 ÚJD SR 21.12.2009
58/2008 EFG Slovakia. S r. o. račianska 66 831 02 Bratislava Predmetom zmluvy o dielo je dodávka identifikačného a dochádzkového systému Aktion ID, dvoch terminálov, TPC/E s technológiou RFID, dvoch snímačov APR a kontroléru KSC/E 9 089 0 ÚJD SR 02.12.2008 31.12.2008
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>