Zmluva č. 13/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2010
Dodávateľ:Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. Omega Info vyšehradská 33 851 06 Bratislava 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhľadávať, získavať a analyzovať výstupy vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sú sledované Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (ďalej len MAAE) v rámci INIS a zabezpečovať pre objednávateľa časť povinností, ktoré preňho vyplývajú z členstva Slovensk
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:10 000,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy