Zmluva č. 2/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2010
Dodávateľ:Black & White Legal, s.r.o., Františkánska 7, 917 01 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 950,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy