Zmluva č. 2/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2008
Dodávateľ:DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka počítačových serverov
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 073,52
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:37 905,79
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy