Zmluva č. 07/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:07/2007
Dodávateľ:Citadela, s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spracovať, vyrobiť a dodať pre objednávatela výročnú správu o činnosti ÚJD SR za rok 2006
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 444,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 444,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy