Zmluva č. 25/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:25/2006
Dodávateľ:Deconta, a.s. Sibírska 1 917 01 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonať nezávislé posúdenie technického dokumentu "Správa o stratégii nakladania s historickými odpadmi a z odpadmi z vyraďovania JE V1-D8"
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 319,39
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 319,39
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy