Zmluva č. 11/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2007
Dodávateľ:Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. Omega Info vyšehradská 33 851 06 Bratislava 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhľadávať, získavať a analyzovať výstupy vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sú sledované MAAE v rámci INIS a zabezpečovať pre objednávateľa časť povinností, ktoré preňho vyplývajú z členstva SR v systéme INIS
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 638,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 294,29
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy