Zmluva č. 28/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:28/2007
Dodávateľ:eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie služieb a produktov potrebných na prevádzku a údržbu ACSIS objednávateľa v zmysle právneho predpisu (§269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zakonník v znení neskorších predpisov).
Zmluvne dohodnutá čiastka:207 461,99
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:207 461,99
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy