Zmluva č. 23/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/2008
Dodávateľ:DECOM a.s., Sibiírska 1, 917 01 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonať nezávislé bezpečnostné vyhotovenie variantov pre pokračujúce činnosti v DS JE A-1 v rámci 2. etapy vyraďovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 596,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 596,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy