Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
48/2008 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Spracovať návrh bezpečnostného návodu ÚJD SR - Požiadavky na kvalitu PSA pre PSA aplikácie 13 638 0 ÚJD SR 22.10.2008 15.12.2008
37/2009 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Štúdia využitia znalostí rizika na výber a klasifikáciu systémov, konštrukcií a komponentov jadrových elektrární dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti 13 918 0 ÚJD SR 21.10.2009 11.12.2009
24/2009 AMEC Nuclear Slovakia s.r.o., 919 31 Jaslovské Bohunice Vypracovať technickú správu "Požiadavky na skladovanie KRAO za účelom zamedzenia vzniku borátov v kvapalných RAO a posúdenie možnosti ich separácie" 14 280 0 ÚJD SR 16.07.2009 31.10.2009
21/2009 MISS s.r.o., Nám. Hraničiarov 1, 851 03 Bratislava 5 Analýza úrovne a stavu havarijnej pripravenosti a odozvy na národnej úrovni v SR pre prípad jadrovej alebo radiačnej nehody alebo havárie 14 334 0 ÚJD SR 14.05.2009 30.11.2009
04/2007 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Odborná podporná činnosť pri overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení 14 937 0 ÚJD SR 27.03.2007 28.09.2007
26/2007 A-studio s r. o. Bajkalská 27, 821 01 bratislava Vykonanie úprav v kanceláriach "Predsedníctva ÚJD" v budove na Bajkalskej ulici č. 27, podľa prílohy č. 1 (predsedníčka+vstupná miestnosť) a prílohy č. 2 (zasadačka) ktoré sú neoddeliteľnou súčasťo tejto zmluvy o dielo 15 566 0 ÚJD SR 17.08.2007 21.09.2007
32/2008 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Vypracovať prehľad používaných metód a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov používania metód inšpekcií za prevádzky s využívaním informácie o riziku vo svete 15 800 0 ÚJD SR 11.07.2008 15.11.2008
9/2009 ZTS VVÚ KOŠICE a.s., Južná trieda 95, 041 24 Košice Spracovanie odborného posudku kapitoly 10 -Dokumentácie na vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia - transportný kontajner C-30 15 925 0 ÚJD SR 31.03.2009 30.04.2009
26/2009 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Analýza rizika na vyraďovaných jadrových zariadeniach 16 184 0 ÚJD SR 08.06.2009 15.11.2009
42/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie technickej správy "Požiadavky na výkon pomontážnych skúšok strojno technologických systémov a komponentov, ako aj kritérií prijateľnosti výsledkov skúšok vybraných zariadení" 16 244 0 ÚJD SR 06.11.2009 30.11.2009
15/2010 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie technickej správy 16 244 0 ÚJD SR 11.08.2010
31/2008 AllDeco s.r.o., 919 31 Jaslovské Bohunice Vypracovanie štúdie bezpečnostného porovnania metód solidifikácie ra-sorbentov 16 597 0 ÚJD SR 01.07.2008 31.10.2008
21/2008 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Vypracovať metodológiu PSA pre JE A1 16 597 0 ÚJD SR 16.05.2008 15.11.2008
23/2008 DECOM a.s., Sibiírska 1, 917 01 Trnava Vykonať nezávislé bezpečnostné vyhotovenie variantov pre pokračujúce činnosti v DS JE A-1 v rámci 2. etapy vyraďovania 16 597 0 ÚJD SR 03.06.2008 31.10.2008
19/2007 Ing. Soňa Konopásková, CSc. Xaveriova 40 15000 Praha 5 česká republika Navrhnúť hodnoty limitov koncentrácie vybraných beta a gama radionuklidov v RÚRAO Mochovce, posúdiť prístup k odvodeniu limitov vybraných beta a gama rádionuklidov pre hornú vrstvu VBK 16 597 0 ÚJD SR 24.07.2007 15.11.2007
25/2009 AMEC Nuclear Slovakia s.r.o., 919 31 Jaslovské Bohunice Nezávislé posúdenie správy o periodickom hodnotení bezpečnosti počas prevádzky JZ TSÚ RAO 17 136 0 ÚJD SR 16.07.2009
32/2009 KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava Dodať predmet 1ks vozidla KIA ceed SW 1,6 CRDi SW VGT EX EXTRA-15 HP 17 309 0 ÚJD SR 02.10.2009 11.10.2009
59/2008 ZTS VVÚ KOŠICE a.s., Južná trieda 95, 041 24 Košice Spracovanie odborného posudku kapitoly 4 a čiastočne kapitoly 6 "Dokumentácie na vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia - transportný kontajner C-30" 17 633 0 ÚJD SR 24.11.2008 22.12.2008
21/2006 MSD Company s r. o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava Dodávka a montáž klimatizácie 17 787 0 ÚJD SR 11.08.2006 31.08.2006
4/2008 DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Dodávka Wi-Fi vrátane sieťových a bezpečnostných prvkov 18 242 0 ÚJD SR 31.03.2008 31.12.2008
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>