Zmluva č. 25/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:25/2009
Dodávateľ:AMEC Nuclear Slovakia s.r.o., 919 31 Jaslovské Bohunice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nezávislé posúdenie správy o periodickom hodnotení bezpečnosti počas prevádzky JZ TSÚ RAO
Zmluvne dohodnutá čiastka:17 136,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:17 136,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy