Zmluva č. 26/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:26/2007
Dodávateľ:A-studio s r. o. Bajkalská 27, 821 01 bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonanie úprav v kanceláriach "Predsedníctva ÚJD" v budove na Bajkalskej ulici č. 27, podľa prílohy č. 1 (predsedníčka+vstupná miestnosť) a prílohy č. 2 (zasadačka) ktoré sú neoddeliteľnou súčasťo tejto zmluvy o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 565,73
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 565,73
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy