Zmluva č. 31/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:31/2008
Dodávateľ:AllDeco s.r.o., 919 31 Jaslovské Bohunice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie štúdie bezpečnostného porovnania metód solidifikácie ra-sorbentov
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 596,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 596,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy