Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZV-81-29/2008 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Banská Bystrica Zmluva č.4/2008 o vykonaní fyzickej ochrany 149 0 ZV MO SR 31.08.2008 30.09.2008
ZV-81-33/2008 STAVMAL-Jozef Maslík, Jalšovík Zmluva o dielo č.81-33/2008 Havária-oprava copilitu na kotolni b.č.18 kasárne Zábava Lešť 250 975 0 ZV MO SR 22.09.2008 31.10.2008
ZV-81-34/2008 S-TEAM Veľký Krtíš ZoD č.81-34/2008 Rekonštrukcia budovy č.31 na jedáleň 411 824 0 ZV MO SR 12.09.2008 19.12.2008
ZV-81-37/2008 AUTO-IMPEX spol. s.r.o., Bratislava KZ č.:ÚŠZV-81-37/2008 6 738 876 0 ZV MO SR 22.09.2008 30.09.2008
USZV-81-38/2008 LYNX spol. s r.o., Košice ZoD č.zhotoviteľa 036/2008/V -vykonanie diela a služby spojené s prípravou a zabezpečením vykonania cvičení podpor.počítačovou technikou 8 742 000 0 ZV MO SR 19.09.2008
USZV-81-39/2008 Ministerstvo obrany SR Bratislava Príkazná zmluva č.81-39/2008 zabezpečenie odborného techn.dozoru pri realizácii stavebných akcií 0 0 ZV MO SR 12.09.2008 31.12.2008
USZV-81-40/2008 S-TEAM Veľký Krtíš ZoD č.ÚŠZV-81-40/2008 Oprava havárie uloženia prevzdušňovacieho valca ČOV Brožkov Prameň Lešť 64 940 0 ZV MO SR 16.09.2008 26.09.2008
USZV-81-41/2008 S-TEAM Veľký Krtíš ZoD č.ÚŠZV-81-41/2008 Oprava havárie prečerpávacej stanice Zrubový tábor Lešť 149 690 0 ZV MO SR 23.09.2008 26.09.2008
ZV-81-42/2008 Ministerstvo obrany SR Bratislava Zmluva č.28/764 o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 294 653 0 ZV MO SR 16.09.2008
ZV-81-43/2008 Eko-Salmo, s.r.o, Bratislava ZoD č. ÚŠZV-11/2008 o odbere a následnom zhodnotení/zneškodnení nebezpeč.odpadov 0 0 ZV MO SR 01.07.2008 31.12.2008
ZV-81-44/2008 PROFITACTIC, s.r.o., Selce KZ č.81-44/2008 Kúpa samopalov 299 100 0 ZV MO SR 02.10.2008 31.12.2008
ZV-81-45/2008 BERKstav-Ján Berky, Detva ZoD č.ÚŠZV81-45/2008 Oprava havárie čerpacej stanice umývacieho zariadenia SIGMA 199 600 0 ZV MO SR 07.10.2008 21.10.2008
ZV-81-46/2008 BERKstav-Ján Berky, Detva Zmluva o poskytnutí služby č. ÚŠZV -81-46/2008 Čistenie a odstránenie krovín a veget.porastu 499 032 0 ZV MO SR 15.10.2008 20.11.2008
ZV-81-47/2008 Pavel Hybský, Sása ZoD č.ÚŠZV-81-47/2008 Oprava budovy - b.č.1 447 252 0 ZV MO SR 20.10.2008 14.11.2008
USZV-81-48/2008 Ján SLOVÍK, Námestovo ZoD č.ÚŠZV-81-48/2008 Oprava budovy - b.č.19 853 958 0 ZV MO SR 24.10.2008 28.11.2008
ZV-81-49/2008 M.F.ELEKTRO, Zvolen ZoD č.ÚŠZV-81-49/2008 Oprava budovy - b.č.25 500 000 0 ZV MO SR 03.11.2008 28.11.2008
ZV-81-52/2008 Palivá-Ľ.Haško, Veľký Krtíš KZ č.21/2008 dodanie tuhých palív - hnedé uhlie(kocka) a palivové drevo 78 786 0 ZV MO SR 20.10.2008 31.03.2009
ZV-81-53/2008 S-TEAM Veľký Krtíš Zmluva o poskytnutí služby č.dod.39/2008, č.obj.ÚŠZV-81-53/2008 Vnútorné uprtovanie priestorov v objektoch ÚŠZV Lešť 1 142 600 0 ZV MO SR 01.11.2008 31.12.2008
ZV-81-55/2008 PANAX F.C.S., spol. s.r.o., Tvrdošín KZ č.zmluvy predávajúceho 15/2008, č.zmluvy kupujúceho ÚŠZV-81-55/2008 Kúpa sanitného, terénneho, záchranárskeho vozidla 3 229 400 0 ZV MO SR 28.10.2008 28.12.2008
ZV-81-56/2008 M.F.ELEKTRO, Zvolen ZoDč.ÚŠZV-81-56/2008 Oprava trafostanice technickej vody 950 055 0 ZV MO SR 03.11.2008 31.12.2008
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>