Zmluva č. ZV-81-37/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-37/2008
Dodávateľ:AUTO-IMPEX spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ č.:ÚŠZV-81-37/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 738 876,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 738 876,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy