Zmluva č. ZV-81-47/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-47/2008
Dodávateľ:Pavel Hybský, Sása
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoD č.ÚŠZV-81-47/2008 Oprava budovy - b.č.1
Zmluvne dohodnutá čiastka:447 252,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:447 252,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy