Zmluva č. ZV-81-33/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-33/2008
Dodávateľ:STAVMAL-Jozef Maslík, Jalšovík
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č.81-33/2008 Havária-oprava copilitu na kotolni b.č.18 kasárne Zábava Lešť
Zmluvne dohodnutá čiastka:250 975,18
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:250 975,18
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy