Zmluva č. ZV-81-44/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-44/2008
Dodávateľ:PROFITACTIC, s.r.o., Selce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ č.81-44/2008 Kúpa samopalov
Zmluvne dohodnutá čiastka:299 100,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:299 100,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy