Zmluva č. ZV-81-43/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-43/2008
Dodávateľ:Eko-Salmo, s.r.o, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoD č. ÚŠZV-11/2008 o odbere a následnom zhodnotení/zneškodnení nebezpeč.odpadov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy