Zmluva č. ZV-81-46/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-46/2008
Dodávateľ:BERKstav-Ján Berky, Detva
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služby č. ÚŠZV -81-46/2008 Čistenie a odstránenie krovín a veget.porastu
Zmluvne dohodnutá čiastka:499 032,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:499 032,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy