Zmluva č. ZV-81-42/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-42/2008
Dodávateľ:Ministerstvo obrany SR Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č.28/764 o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
Zmluvne dohodnutá čiastka:294 652,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:294 652,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy