Zmluva č. ZV-81-56/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-56/2008
Dodávateľ:M.F.ELEKTRO, Zvolen
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoDč.ÚŠZV-81-56/2008 Oprava trafostanice technickej vody
Zmluvne dohodnutá čiastka:950 054,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:950 054,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy