Zmluva č. 2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2006
Dodávateľ:Združená stredná odborná škola, Revúca, Generála Viesta 6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:NEBYTOVÉ PRIESTORY O CELKOVEJ VÝMERE 204,12 M2, V BUDOVE KOMENSKÉHO 40
Zmluvne dohodnutá čiastka:42 442,74
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:42 442,74
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici

Prílohy