Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-1-5/2007-230/2007 SB-KLIMA Bratislava Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky LIEBERT HIROSS, typ HIMOD S20OA do sály počítačov na Miletičovej 3 v Bratislave 20 540 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.05.2007 25.07.2007
ZML-1-5/2008-220/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Spracovanie štvrťročného výkazu zisťovanie o dovolenkových pobytoch a služobných cestách CR 3-04 za rok 2008 podľa TP C/418/11 vydaného ŠÚ SR 7 821 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 27.02.2008 30.06.2008
ZML-1-5/2009-230/2009 Feedback s.r.o., Bratislava Kontrola a spracovanie údajov zo zisťovania o využívaní IKT v domácnostiach a u jednotlivcov 9 520 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 04.03.2009 30.09.2009
ZML-1-5/2010-220/2010 ODIS, spol. s. r.o. Žilina Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve 19 992 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 30.03.2010 31.01.2011
ZML-1-6/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie programového vybavenia pre definovanie špecifických kontrol pre decentralizované spracovanie krátkodobých úloh za rok 2006 a dlhodobých úloh za rok 2006 2 370 0 ŠÚ SR, Bratislava 06.03.2006 01.12.2006
ZML-1-6/2007-130/2007 KOPPROJEKT- Ing. Jozef Kvokačka, Bardejov Oprava fasády budovy ŠÚ SR, krajská správa v Prešove - pracovisko Bardejov na ul. Hviezdoslavova č. 9 7 018 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 10.05.2007 31.05.2007
ZML-1-6/2009-220/2009 ODIS spol. s.r.o., Žilina Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve Ceny Stav 10-04/2009 podľa technického projektu B/422/7 vydaného ŠÚ SR 18 564 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 24.03.2009 31.01.2010
ZML-1-7/2006-220/2006 ODIS spol. s.r.o., Žilina Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve Ceny Stav 10-04 -štvrťročné výkazy o pohybe cien v stavebníctve za rok 2006 podľa TP B/422/4 vydaného ŠÚ SR 18 012 0 ŠÚ SR, Bratislava 21.03.2006 31.01.2007
ZML-1-7/2007-230/2007 S&T Slovakia, spol. s r.o. Bratislava Penetračné testovanie 7 110 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 28.05.2007 31.05.2007
ZML-1-7/2008-500/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Decentralizované spracovanie údajov štrukturálneho zisťovania fariem 2007 podľa požiadaviek EÚ 4 979 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
ZML-1-7/2009-820/2009 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava Analýza a kvalifikácia vplyvu zavedenia eura na cenový vývoj v SR 5 312 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 07.01.2009 31.08.2009
ZML-1-7/2010-200/2010 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Prispôsobenie funkčných modulov systému DC2000 13 388 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.04.2010 16.05.2010
ZML-1-8/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Zabezpečenie programového vybavenia Generátora Výstupov pre spracovanie mesačného podnikového výkazu stavebnej organizácie STAV P 1-12 za rok 2006 podľa technického projektu C/348/8-9 vydaného ŠÚ SR 6 573 0 ŠÚ SR, Bratislava 21.03.2006 15.05.2006
ZML-1-8/2007-230/2007 Datalan, a.s. Bratislava Dodávka materiálu a montáž rozvodov dátovej siete 2 471 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.05.2007 08.06.2007
ZML-1-8/2008-220/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Spracovanie štvrťročného výkazu o práci Práca 2-04 za rok 2008 podľa TP C/327/15 vydaného ŠÚ SR 9 480 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 03.04.2008 04.08.2008
ZML-1-8/2010-200/2010 MicroComp Computer Systém, s.r.o. Nitra Vytvorenie jednotného plne integrovaného informačného prostredia ŠÚ SR 23 053 490 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.08.2010
ZML-1-9/2006-220/2006 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava Vytvorenie a poskytnutie anonymizovaných údajov z údajov štatistického výkaziníctva za rok 2006 pre potreby tvorby podkladových materiálov pre MP SR 3 983 0 ŠÚ SR, Bratislava
ZML-1-9/2007-220/2007 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Úprava programového vybavenia a spracovanie ročného výkazu v poisťovníctve POI P 5-01 za rok 2006 podľa technického projektu C/402/6 vydaného ŠÚ SR 9 954 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 31.05.2007 30.07.2007
ZML-1-9/2009-831/2009 DataSoft Consulting, s.r.o. Trenčianske Teplice Komplexné vypracovanie Projektu informačnej bezpečnosti ako súčasti systému riadenia informačnej bezpečnosti 35 676 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.04.2009 30.09.2009
ZML-1-9/2010-200/2010 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Prispôsobenie softvérového produktu pre záznam, kontrolu a spracovanie zisťovania EU SILC 2010 11 900 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 26.05.2010 09.07.2010