Zmluva č. ZML-1-8/2006-220/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-8/2006-220/2006
Dodávateľ:Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie programového vybavenia Generátora Výstupov pre spracovanie mesačného podnikového výkazu stavebnej organizácie STAV P 1-12 za rok 2006 podľa technického projektu C/348/8-9 vydaného ŠÚ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 572,93
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 572,93
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR, Bratislava

Prílohy