Zmluva č. ZML-1-7/2006-220/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-7/2006-220/2006
Dodávateľ:ODIS spol. s.r.o., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve Ceny Stav 10-04 -štvrťročné výkazy o pohybe cien v stavebníctve za rok 2006 podľa TP B/422/4 vydaného ŠÚ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:18 012,35
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:18 012,35
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR, Bratislava

Prílohy