Zmluva č. ZML-1-6/2007-130/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-6/2007-130/2007
Dodávateľ:KOPPROJEKT- Ing. Jozef Kvokačka, Bardejov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava fasády budovy ŠÚ SR, krajská správa v Prešove - pracovisko Bardejov na ul. Hviezdoslavova č. 9
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 018,49
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 018,49
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy