Zmluva č. ZML-1-9/2009-831/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-9/2009-831/2009
Dodávateľ:DataSoft Consulting, s.r.o. Trenčianske Teplice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Komplexné vypracovanie Projektu informačnej bezpečnosti ako súčasti systému riadenia informačnej bezpečnosti
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 676,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 676,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy