Zmluva č. ZML-1-8/2007-230/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-8/2007-230/2007
Dodávateľ:Datalan, a.s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka materiálu a montáž rozvodov dátovej siete
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 471,24
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 471,24
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy