Zmluva č. ZML-1-7/2008-500/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-7/2008-500/2008
Dodávateľ:Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Decentralizované spracovanie údajov štrukturálneho zisťovania fariem 2007 podľa požiadaviek EÚ
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 979,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 979,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy