Zmluva č. ZML-1-6/2006-220/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-6/2006-220/2006
Dodávateľ:Partner Soft spol. s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie programového vybavenia pre definovanie špecifických kontrol pre decentralizované spracovanie krátkodobých úloh za rok 2006 a dlhodobých úloh za rok 2006
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 370,04
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 370,04
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR, Bratislava

Prílohy