Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-3-2/2010-200/2010 PartnerSoft, spol. s.r.o., Bratislava Štandardná údržba IS 33 558 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.02.2010 01.02.2011
ZML-3-29/2009-820/2009 BVQI Slovakia, s.r.o. Bratislava Posúdenie systému manažérstva kvality organizácie a jeho recertifikáciu podľa platných predpisov BVQI 3 066 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 09.07.2009
ZML-3-29/2009-130/2009 Miloš Danada - DOMSUBYT, Bratislava Občasná obsluha rozvádzacej stanice tepla v budove ŠÚ SR na Miletičovej ul., základná údržba UK a TÚV a nepretržitá havarijná pohotovosť 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
ZML-3-27/2009-130/2009 Ing. Pavol Haláč, X-com, Bratislava Pohotovostný servis počas konania volieb do EP SR 2009 84 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 04.06.2009 07.06.2009
ZML-3-18/2006-130/2006 VICTOR BUSINESS DATA, spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie pohotovostného servisu sa vzťahuje na zistenie a odstránenie všetkých porúch, závad telekomunikačných zariadení 123 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.06.2006 18.06.2006
ZML-3-13/2006-840/2006 Protidrogový fond, Bratislava Poskytnutie žiadateľovi finančné prostriedky na projekt "Populačný prieskum prevalencie drog 2006" 14 240 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
ZML-2-22/2009-130/2009 KIA Bratislava, s.r.o. Bratislava Kúpa osobného vozidla KIA Ceed a KIA Ceed SW 33 187 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 14.11.2009 31.01.2010
ZML-1-10-2006-520/2006 Feedback s.r.o., Bratislava Vypracovanie typológie fariem zo Štrukturálneho zisťovania fariem 2005 podľa metodiky Eurostatu na určenie ekonomickej veľkosti fariem, na zaradenie fariem do typu výrobného zameraniam a zistenie štruktúr friem 29 705 0 ŠÚ SR, Bratislava 28.03.2006 30.06.2006
ZML-1-10A/2006-130/2006 Group 4 Falck Services, s.r.o., Bratislava Dodanie vstupnej rampy v objekte ŠÚ SR na Miletičovej 3 7 103 0 ŠÚ SR, Bratislava 07.04.2006 07.05.2006
ZML-1-10/2007-220/2007 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Úprava programového vybavenia a spracovanie ročného výkazu v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách PEN P 5-01 za rok 2006 podľa technického projektu C/403/6 vydaného ŠÚ SR 9 954 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 31.05.2007
ZML-1-10/2008-500/2008 ASPHERE, a.s. Bratislava Realizácia spracovaných údajov a tlač zostáv ŠZF 2007 na celoštátnej úrovni podľa zadania ŠÚ SR 19 908 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.04.2008 31.10.2008
ZML-1-10/2009-410/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava Vytvorenie a poskytnutie anonymizovaných údajov z údajov štatistického výkazníctva za rok 2009 pre potreby analýz, koncepcií a prognóz v rezorte pôdohospodárstva a spracovanie "Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR..." 2 324 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
ZML-1-10/2010-130/2010 MITECO, spol. s r.o., Bratislava Odstránenie revíznych závad v OST ŠÚ SR, Miletičova 3, Bratislava 5 813 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 02.07.2010 02.08.2010
ZML-1-11/2006-600/2006 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava Vytvorenie aplikačného programového vybavenia pre centralizované spracovanie údajov zo zisťovania EU SILC 2005 v SR uložených v databáíze v prostredí ORACLE AŠIS 31 534 0 ŠÚ SR, Bratislava 27.02.2006 30.06.2006
ZML-1-11/2007-130/2007 COLDservis Peter Čapák, Trenčín Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky TOSHIBA RAS - 24 GFP - ES2 do serverovne ŠÚ SR, krajskej správy v Trenčíne 2 733 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.06.2007 29.06.2007
ZML-1-11/2008-130/2008 HOREX HX s.r.o. Lužianky Stavebné práce v budove Hanulova ul. 5/C v Bratislave 6 110 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 19.05.2008 20.06.2008
ZML-1-11/2009-630/2009 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava Výkon vybraných služieb v rámci prípravy a realizácie "Výberového zisťovania o zdravotnom stave obyvateľstva formou interview" 32 725 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.06.2009 31.05.2010
ZML-1-12/2006-130/2006 SB-KLIMA Bratislava Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek do Krajských správ v Prešove, Bánskej Bystrici a Nitre 18 708 0 ŠÚ SR, Bratislava 18.05.2006 28.05.2006
ZML-1-12/2007-220/2007 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Vytvorenie a poskytnutie anonymizovaných údajov z údajov štatistického výkaziníctva za rok 2007 pre potreby tvorby podkladových materiálov pre MP SR 3 983 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
ZML-1-12/2008-220/2008 VEDA vydavateľstvo SAV, Bratislava Tlač publikácie Voľby do zákonodarných zborov na území Slovenska 1920 - 2006 v knižnej podobe 4 148 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 30.04.2008 15.09.2008
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>