Zmluva č. ZML-1-11/2008-130/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-11/2008-130/2008
Dodávateľ:HOREX HX s.r.o. Lužianky
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stavebné práce v budove Hanulova ul. 5/C v Bratislave
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 110,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 110,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy