Zmluva č. ZML-1-10/2009-410/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-10/2009-410/2009
Dodávateľ:Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vytvorenie a poskytnutie anonymizovaných údajov z údajov štatistického výkazníctva za rok 2009 pre potreby analýz, koncepcií a prognóz v rezorte pôdohospodárstva a spracovanie "Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR..."
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 324,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 324,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava