Zmluva č. ZML-3-18/2006-130/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-18/2006-130/2006
Dodávateľ:VICTOR BUSINESS DATA, spol. s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie pohotovostného servisu sa vzťahuje na zistenie a odstránenie všetkých porúch, závad telekomunikačných zariadení
Zmluvne dohodnutá čiastka:123,25
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:123,25
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy