Zmluva č. ZML-3-2/2010-200/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-2/2010-200/2010
Dodávateľ:PartnerSoft, spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Štandardná údržba IS
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 558,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 558,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy