Zmluva č. ZML-1-11/2007-130/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-11/2007-130/2007
Dodávateľ:COLDservis Peter Čapák, Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky TOSHIBA RAS - 24 GFP - ES2 do serverovne ŠÚ SR, krajskej správy v Trenčíne
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 733,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 733,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy