Zmluva č. ZML-1-12/2007-220/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-12/2007-220/2007
Dodávateľ:Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vytvorenie a poskytnutie anonymizovaných údajov z údajov štatistického výkaziníctva za rok 2007 pre potreby tvorby podkladových materiálov pre MP SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 983,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 983,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy