Zmluva č. ZML-1-11/2009-630/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-11/2009-630/2009
Dodávateľ:INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výkon vybraných služieb v rámci prípravy a realizácie "Výberového zisťovania o zdravotnom stave obyvateľstva formou interview"
Zmluvne dohodnutá čiastka:32 725,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32 725,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy