Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-3-17/2009-230/2009 Datasystem Soft, spol. s.r.o. Bratislava Podpora a servisné služby vyššej úrovne na sotvérové produkty 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.05.2009 25.05.2010
ZML-3-17/2010-600/2010 Zukalová, advokátska kancelária, s.r.o. Bratislava Úprava vzájomných práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri poskytovaní právnych služieb klientovi 20 944 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.05.2010 08.07.2010
ZML-3-15/2007-230/2007 Softip, a.s. Banská Bystrica Poskytovanie práva používať aktuálnu verziu palikačného programového vybavenia SOFTP PROFIT 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 17.07.2007
ZML-3-15/2009-130/2009 VICTOR BUSINESS DATA, spol. s.r.o. Bratislava Pohotovostný servis počas konania volieb prezidenta SR 2009 143 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 18.03.2009 22.03.2009
ZML-3-13/2007-130/2007 Minerálne vody , a.s. Prešov Zabezpečenie dodávok prírodnej pramenitej vody SAVIOR 15 473 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.06.2007 25.06.2009 3,98 € bez DPH/ ks
ZML-3-13/2010-230/2010 Ing. Jozef Kováč, - ISM, Michaľany Poskytnutie podpory a servisné služby súvisiace s IT administrátorskou podporou na úrovni operačných systémov 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.04.2010 31.12.2010 2 000 / mesačne
ZML-3-14/2006-230/2006 Hewlett Packard, Slovakia, s.r.o. Bratislava Poskytovanie služieb technickej podpory dodávateľom 166 322 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 26.05.2006 31.03.2007
ZML-3-14/2008-831/2008 EMM International, s.r.o. Bratislava Zabezpečenie pozáručného servisu poplachového systému na hlásenie narušenia v objekte objednávateľa 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.11.2008 tvorba ceny uvedená v prílohe zmluvy
ZML-3-14/2010-300/2010 NARKS, Bratislava Zabezpečenie prístupu k údajom o cenách nehnuteľností 12 495 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 03.05.2010 30.06.2011
ZML-3-11/2009-OÚ/2009 REVA&ACADEMOS, s.r.o. Bratislava Uskutočňovanie jazykových kurzov, školení a seminárov 8 800 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 23.02.2009 31.12.2009
ZML-3-12/2006-230/2006 Ditec, a.s. Bratislava Testovanie výkonných parametrov aktuálneho riešenia poskytovania definovaných výsledkov volieb do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 17.6.2006 3 871 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 23.05.2006 30.06.2006
ZML-3-12/2009-200/2009 DIGMIA, s.r.o. Bratislava Realizácia prevádzky bezpečnej web lokality na prezentáciu výsledkov volieb 2009 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 11.03.2009 31.12.2010
ZML-3-12/2010-PO/2010 LINE-ar, s.r.o. Rakovec nad Ondavou Dodávka médií a poskytovaní služieb 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.04.2010 738/rok
ZML-2-8/2006230/2006 Hewlett Packard, Slovakia, s.r.o. Bratislava Kúpa 150 ks osobných počítačov a 70 ks tlačiarní 223 433 0 ŠÚ SR, Bratislava 02.05.2006 23.05.2006
ZML-2-8/2009-130/2009 Bomart, s.r.o. Banská Bystrica Kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov značky OCE 12 515 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 02.04.2009 05.04.2009
ZML-2-9/2006-130/2006 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov Xerox DC 470 16 803 0 ŠÚ SR, Bratislava 17.05.2006 30.05.2006
ZML-3-10/2007-KE/2007 Profit Real, s.r.o. Košice Prevádzka budovy na Werferovej ulici v Košiciach (upratovanie) 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.07.2007 276,51 za mesačný výkon správy + reálne platby za odber vody, el.energie, strážnu službu a opravy
ZML-3-10/2010-130/2010 Minerálne vody, a.s. Prešov Poskytnutie dodávok prírodnej pramenitej vody 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.04.2010 01.04.2013 3,09/galón vody
ZML-3-11/2006-520/2006 Radela, s.r.o. Bratislava Zmluva o spolupráci na projekte TF 18-04 "MEAT statistics" je popis tvorby súboru spravodajských jednotiek štatistických zisťovaní BM (MP SR) 1-12, CM (MP SR) 3-12 a špecifikácia existujúch zdrojov na jeho zostavenie, analýza súboru údajov o štatistike m 896 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 13.07.2006 15.09.2006
ZML-3-11/2008-430/2008 Redy Tour, s.r.o. Bratislava Zabezpečenie leteniek a cestovných dokladov na ZPC zamestnancov úradu 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.05.2008 31.01.2011 125 000/rok