Zmluva č. ZML-3-14/2008-831/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-14/2008-831/2008
Dodávateľ:EMM International, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie pozáručného servisu poplachového systému na hlásenie narušenia v objekte objednávateľa
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
Poznámka:tvorba ceny uvedená v prílohe zmluvy

Prílohy