Zmluva č. ZML-3-17/2010-600/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-17/2010-600/2010
Dodávateľ:Zukalová, advokátska kancelária, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úprava vzájomných práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri poskytovaní právnych služieb klientovi
Zmluvne dohodnutá čiastka:20 944,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:20 944,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava