Zmluva č. ZML-3-12/2010-PO/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-12/2010-PO/2010
Dodávateľ:LINE-ar, s.r.o. Rakovec nad Ondavou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka médií a poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
Poznámka:738/rok

Prílohy