Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
010/4.5MP/2009/2009 Mesto Spišská Belá, Spišská Belá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 191 688 0 MŽP SR, Bratislava 01.02.2010 31.08.2011
89/2010-350-Z /2010 Plemenárske služby SR, š.p. Zmluva o poskytovaní služieb medzi MP SR a Plemenárske služby SR, š.p. 1 174 700 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.02.2010 31.08.2010 825/2010-350
47/2009 - VUEPP/2009 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B ,,Školenie pre zabezpečenie implementácie Spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie (SRMH) a metodicko-odborné vedenie výkonu hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013" 1 160 845 464 338 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 14.07.2009 31.12.2013
019/3.2MP/2010/2010 Obec Pčoliné, Obec Pčoliné Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 159 466 0 MŽP SR, Bratislava 14.04.2010 31.07.2011
005/4.3MP/2010/2010 ARCHÍV SB, s.r.o, Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 153 319 0 MŽP SR, Bratislava 17.03.2010 31.01.2011
011/4.5MP/2009/2009 Obec Mojmírovce, Mojmírovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 108 599 0 MŽP SR, Bratislava 03.02.2010 31.12.2015
4722/2009-330/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Kontrakt 1 103 154 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.12.2009 31.12.2010
1/NR/2009/2009 Geopartner s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo Bardoňovo 1 082 192 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.01.2014
036/4.2MP/2009/2010 ELEMONT, s.r.o., Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 081 872 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.01.2010 31.12.2015
002/4.5MP/2010/2010 Obec Hriňová, Hriňová Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 079 317 0 MŽP SR, Bratislava 24.06.2010 31.07.2011
011/3.2MP/2010/2010 COFELY a.s., Bratislava - Ružinov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 078 134 0 MŽP SR, Bratislava 14.07.2010 31.12.2010
010/4.5MP/2010/2010 Mesto Poltár, Poltár Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 060 186 0 MŽP SR, Bratislava 19.07.2010 30.11.2011
009/4.5MP/2009/2009 Mesto Humenné Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 040 473 0 MŽP SR, Bratislava 15.02.2010 30.09.2010
006/4.5MP/2010/2010 Obec Orechová Potôň, Orechová Potôň Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 032 127 0 MŽP SR, Bratislava 25.06.2010 29.02.2012
94/2010-510-Z/2010 Hydromeliorácie, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie 1 029 011 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 06.04.2010 15.12.2010
135/33/2009/320/2009/MPRV SR/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci 1 000 000 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.01.2016
8/NR/2009/2009 Štefan Vlček VESTAM, stavebná a montážna firma, Kysucké Nové Mesto Zmluva o dielo Melek 987 125 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 30.11.2012
Ls-3937/07/2007 Lesy SR, š.p. a SAP Slovensko s.r.o. Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí licencie k Software a jeho údržbe zo dňa 13.04.2006 a Zmluvy o dielo č. LSR 3/340-2006 zo dňa 13.04.2006- postúpení práva a povinností licencíí k software 978 522 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.08.2007 -
1133/06/2006 PPÚ a.s., Trenčín Zmluva o dielo PPÚ Hlboké 974 216 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.05.2006 31.05.2013
053/3.1MP/2010/2010 Mesto Senica Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 973 797 0 MŽP SR, Bratislava 03.06.2010 31.12.2015
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>