Zmluva č. 47/2009 - VUEPP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:47/2009 - VUEPP/2009
Dodávateľ:EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Školenie pre zabezpečenie implementácie Spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie (SRMH) a metodicko-odborné vedenie výkonu hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013"
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 160 845,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 160 845,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:464 338,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55

Prílohy